Παπασταύρου Σταύρος | ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόρη Δημήτρης | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αργυρίδης Μάριος | ΜΕΛΟΣ
Κουντουρής Χριστόδουλος| ΜΕΛΟΣ
Γεωργιάδης Νικόλας | ΜΕΛΟΣ
Μαλλούπας Πόλυς | ΜΕΛΟΣ
Χαραλαμπίδης Νίκος | ΜΕΛΟΣ
Στυλιανού Νεόφυτος | ΜΕΛΟΣ
Φωκά Παύλος | ΜΕΛΟΣ