Παπασταύρου Σταύρος | ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόρη Δημήτρης | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αργυρίδης Μάριος | ΜΕΛΟΣ
Γεωργιάδης Νικόλας | ΜΕΛΟΣ
Μαλλούπας Πόλυς | ΜΕΛΟΣ
Νίκος Χαραλαμπίδης | ΜΕΛΟΣ
Παπαπέτρου Ματθαίος | ΜΕΛΟΣ