Παπασταύρου Σταύρος | ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόρη Δημήτρης | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αργυρίδης Μάριος | ΜΕΛΟΣ
Κουντουρής Χριστόδουλος | ΜΕΛΟΣ
Γεωργιάδης Νικόλας | ΜΕΛΟΣ
Μαλλούπας Πόλυς | ΜΕΛΟΣ
Λάντας Μίσελ | ΜΕΛΟΣ
Στυλιανού Νεόφυτος | ΜΕΛΟΣ
Φωκά Παύλος | ΜΕΛΟΣ