ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ.

Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται για τις υπηρεσίες και για την χρήση της ιστοσελίδας της Ομόνοιας Ποδόσφαιρο Λτδ, με αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας 10385147Τ που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «Ομόνοια» η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.omonoiafc.com.cy που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «Ιστοσελίδα». Μέσω του δικτύου των υπηρεσιών της η Ομόνοια παρέχει στους φιλάθλους της ενημέρωση, πληροφορίες και πρόσβαση σε υπηρεσίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Α’ Ομάδας Ανδρών και των Ακαδημιών ποδοσφαίρου, οι οποίες περιλαμβάνουν ενημέρωση, φωτογραφίες, προβολή χορηγών της ποδοσφαιρικής ομάδας Ομόνοιας, υπηρεσίες αγορών προϊόντων και εισιτηρίων, προκήρυξη διαγωνισμών σε επίκαιρα θέματα, κ.λπ. H πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της, τους οποίος ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να αναγνώσει προσεκτικά πριν επισκεφθεί το www.omonoiafc.com.cy. Επʼ αυτού οι επισκέπτες / χρήστες χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα της Ομόνοιας αποδέχονται τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της Ομόνοιας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ομόνοιας. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των    παρεχόμενων    υπηρεσιών, υπηρεσιών αγορών προϊόντων και εισιτηρίων και γενικά όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «Υπηρεσίες» αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Ομόνοιας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) ή των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Ομόνοιας.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδα της Ομόνοιας αποδέχονται ότι δεν θα την χρησιμοποιούν για:

Αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, επίδειξη, αλλαγή, μετάδοση ή εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών ως αποτέλεσμα να καταλήξει να είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, δημιουργία προϋποθέσεων λιβέλου προς τρίτους, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, την παραβίαση του απορρήτων δεδομένων,

Διανομή οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών μέσω οποιουδήποτε δικτύου προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών δικτύων ούτε και να τις πωλήσει ή να τις προσφέρει προς πώληση, δημοσίευση, μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

Διανομή οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών μέσω οποιουδήποτε δικτύου προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών δικτύων το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

Διανομή με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο ή /και πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

Χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών για την κατασκευή οποιασδήποτε τράπεζας πληροφοριών. Επιπλέον, οι επισκέπτες/ χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα παραχωρούν ψευδή στοιχεία, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες που θα τους παρέχει η Ιστοσελίδα της Ομόνοιας και θα είναι υπόλογοι σε περίπτωση παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ομόνοια παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας της, τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς όπου ο συμμετέχοντας, τις περισσότερες φορές έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της Ομόνοιας ή/και την ποδοσφαιρική ομάδα την οποία διαχειρίζεται η Ομόνοια, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Ομόνοια για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις των συμμετεχόντων σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται. Η Ομόνοια διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η Ομόνοια καθορίζει τους ειδικότερους όρους για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της Ιστοσελίδας της Ομόνοιας υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και στις σχετικές διατάξεις του δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι συνυφασμένοι με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) και την ενσωμάτωση της οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και το υπάρχον αν και μη πλήρως ανεπτυγμένο πλέγμα νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο / κείμενο, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Ομόνοια, είναι για τους ακόλουθους λόγους: παραγγελίες μέσω Ηλεκτρονικού Εμπορίου και για Διαγωνισμούς / Ψηφοφορίες. Για τη χρήση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ομόνοιας από τους επισκέπτες / χρήστες ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Πόλη, Χώρα, Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail address). Τα άνωθι στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών έγγραφων (τιμολογίων, αποδείξεων κτλ.) όπου και θα πρέπει να φυλάσσονται στο οικονομικό αρχείο της Ομόνοιας. Για τη συμμετοχή των επισκεπτών / χρηστών σε Διαγωνισμούς / Ψηφοφορίες που διενεργούνται από την Ομόνοια ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο, Πόλη, Χώρα, Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail address). Επιπλέον, ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων του διαγωνισμού / ψηφοφορίας που τίθενται, μπορούν να ζητηθούν τα εξής στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία, κλπ. Η ψήφος των χρηστών καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους. Γενικότερα, η Ομόνοια διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του. Η Ομόνοια μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτώμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ή /και από τους Διαγωνισμούς / Ψηφοφορίες, προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των συναλλασσόμενων και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν οι επισκέπτες / χρήστες των Υπηρεσιών ζητήσουν να μην γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών / χρηστών ουδέποτε δύναται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Περαιτέρω, η Ομόνοια διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους επισκέπτες / χρήστες των Υπηρεσιών της για υπηρεσίες και προσφορές άλλων χορηγών της Ομόνοιας. Επιπλέον, με βάση τους κανονισμούς ή/και αποφάσεις της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδόσφαιρου (ΚΟΠ) όπου το ποδοσφαιρικό τμήμα υπάγεται και διαχειρίζεται από την Ομόνοια ή/και ακόμα μετά και από απόφαση της Ομόνοιας προτρέπουν / υποχρεώνουν τους επισκέπτες / χρήστες όπως πριν από την αγορά οποιοδήποτε είδους Υπηρεσιών π.χ. αγορά εισιτηρίου για την παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα, ή/και άλλων Υπηρεσιών, θα πρέπει να παραχωρούν επιπλέον στοιχεία. Ως παραχώρηση επιπλέον στοιχείων, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, νοείται η καταγραφή του αριθμού της πολιτικής ταυτότητας του κάθε αγοραστή εισιτηρίων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας της Ομόνοιας αποδέχονται και κατανοούν ότι η Ομόνοια δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την ποιότητα, τους όρους και το είδος των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπουν σε προσφορές άλλων αγαθών / υπηρεσιών, προσβάσεων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners στην ιστοσελίδα τους. Επομένως, η όποια επικοινωνία ή/και οικονομικές συναλλαγές / συμφωνίες τους με διαφημιζόμενους και εταιρείες που βρίσκονται μέσα στην Ιστοσελίδα της Ομόνοιας λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ αυτών και των εν λόγω διαφημιζόμενων και εταιρειών. Επιπλέον, οι επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας της Ομόνοιας έχουν κατανοήσει και συμφωνούν ότι η Ομόνοια δεν θα είναι υπεύθυνη άμεσα ή έμμεσα για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας ιστοσελίδας / διαφημιστικών banners / προσβάσεων (hyperlinks) / προσφορών.

5.1. Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων: : Η Ιστοσελίδα της Ομόνοιας παραπέμπει σε προσφορές άλλων αγαθών / υπηρεσιών, προσβάσεων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners από / προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από την Ομόνοια, αλλά από τρίτους. Στις περιπτώσεις όπου οι επισκέπτες / χρήστες συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή / και ψηφοφορίες που διενεργούνται ή /και υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους αλλά φιλοξενούνται στην Ιστοσελίδα της Ομόνοιας, η Ομόνοια δεν φέρει καμία ευθύνη για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών ή/και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

ΑΛΛΑΓΕΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Ομόνοια διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να προβαίνει σε αλλαγές τροποποιήσεις ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, κάποιες Υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείται ότι η Ομόνοια δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες / χρήστες ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν αλλαγή, τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των νέων Υπηρεσιών της Ομόνοιας, θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση αλλαγής της ώρας ή/και της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνος του κάθε εισιτηρίου , όταν αυτή ανακοινώνεται 24 ώρες προηγουμένως επίσημα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή/και με επίσημη ανακοίνωση, η Ομόνοια δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι αποζημίωσης του ποσού ή και μέρους του για την αγορά του εισιτηρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ/ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Ομόνοια διατηρεί το δικαίωμα στις περιπτώσεις όπου μια προπληρωμένη, ολική ή μερική Υπηρεσία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ή/και να πραγματοποιηθεί (την προγραμματισμένη / συγκεκριμένη περίοδο ή ακόμα και καθόλου) ή/και να αξιοποιηθεί ή/και οι χρήστες της να εκμεταλλευτούν το δικαίωμα προτερήματος / προτεραιότητας που τους δίνεται ανεξαρτήτου λόγου και αιτίας, να μην αποζημιώνει τους χρήστες ή κατόχους ή παραλήπτες αυτής της Υπηρεσίας. Επίσης, η Ομόνοια διατηρεί το δικαίωμα της μη επιστροφής οποιουδήποτε ποσού για Υπηρεσίες όπου έχουν προπληρωθεί από τους επισκέπτες / χρήστες αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ή /και πραγματοποιηθεί (την προγραμματισμένη / συγκεκριμένη περίοδο ή ακόμα και καθόλου) ή/και να αξιοποιηθεί ή/και οι χρήστες της να εκμεταλλευτούν το δικαίωμα προτερήματος / προτεραιότητας που τους δίνεται, ανεξαρτήτου λόγου και αιτίας. Επιπλέον, η Ομόνοια για τις περιπτώσεις όπου η κάρτα για τη χρήση των Υπηρεσιών της Ομόνοιας έχει χαθεί / κλαπεί με αποτέλεσμα ο χρηστής της να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει / αξιοποιήσει τις Υπηρεσίες που του προσφέρει η Ομόνοια, αυτή αυτόματα θα ακυρώνεται και θα δημιουργείται καινούρια μόνο μετά την παρουσίαση της Πολιτικής Ταυτότητας από τον χρηστή (κάτοχου της χαμένης κάρτας).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Με τη διεκπεραίωση της συναλλαγής θα εμφανιστεί το όνομα << ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ >> στις καταστάσεις του τραπεζικού σας λογαριασμού. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή της κατηγορίας της θέσης σας, γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλούμε πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας να επιβεβαιώνετε την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων σας.

ΕΥΘΥΝΗ

Οι επισκέπτες / χρήστες έχουν κατανοήσει και συμφωνούν ρητά ότι η Ομόνοια, στο βαθμό που προνοεί και επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία δεν φέρει καμία ευθύνη (άμεση και έμμεση) για έκτακτη ή μόνιμη ζημία, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά ζημιά από απώλεια κερδών, υπερχρεώσεις, χρήσης δεδομένων ή άλλων απωλειών που μπορούν να προκύψουν από την χρήση ή μη χρήση ή την εξάρτηση της Ιστοσελίδας της Ομόνοιας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή αλλαγή του νόμου που προβλέπει το αντίθετο. Σε καμία περίπτωση η Ομόνοια δεν θα φέρει την ευθύνη αποζημίωσης ή/και επιστροφής οποιουδήποτε ποσού για Υπηρεσίες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ή/και πραγματοποιήθηκαν ή/και για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκληθήκαν από την χρήση ή μη χρήση ή την εξάρτηση της Ιστοσελίδας της Ομόνοιας ή/και των Υπηρεσιών της Ομόνοιας.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Η ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η Ομόνοια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόψει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της όταν κάποιος επισκέπτης / χρήστης έχει παραβιάσει τους άνωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή άλλως όταν κατά την κρίση της Ομόνοιας έχει προβεί σε μη αποδεκτή χρήση της Ιστοσελίδας της Ομόνοιας. Η Ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ομόνοιας και περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες. Πνευματικά Δικαιώματα (C), η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε κείμενα αλλά συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες, ηχητικά, εικόνες, γραφικά, και κάθε άλλη μορφή απεικόνισης ή μετάδοσης πληροφοριών κειμένων, δεδομένων ή στοιχείων, προστατεύεται από την Κυπριακή και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλες σχετικές νομοθεσίες. Με βάση την κείμενη Κυπριακή και Διεθνή νομοθεσία ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να συμμορφώνετε με όλες τις επιπρόσθετες οδηγίες που αφορούν τα Πνευματικά Δικαιώματα σε σχέση με τις πιο πάνω Υπηρεσίες. με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική αναπαραγωγή, εκχώρηση ή παραχώρηση χωρίς την έγγραφη άδεια της Ομόνοιας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αποστέλλουμε τα προϊόν­τα μας εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπου τα αποθέματα ενδέχεται να είχαν υποτιμηθεί λανθασμένα ή παρόμο­ια γεγονότα, θα εφαρμοστεί μια πρόσθετη καθυστέρηση αποστολής 3-4 ημερών.