ΜΙΣΙΡΙΑΝ
ΤΙΚΡΑΝ
Παιχνίδια: 50
Περίοδος: 1948-1952
ΤΖΟΝΣΟΝ
ΤΖΟΝ
Παιχνίδια: 14
Περίοδος: 1952-1953
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ
ΠΑΜΠΟΣ
Παιχνίδια: 36
Περίοδος: 1953-1955
ΧΟΥΓΚΕΝΧΟΥΙΖΕΝ
ΧΑΝΣ
Παιχνίδια: 32
Περίοδος: 1955-1957
ΒΙΓΚΛΕΡ
ΚΑΡΛ
Παιχνίδια: 18
Περίοδος: 1957-1959
ΦΟΥΚΣ
ΕΛΙ
Παιχνίδια: 20
Περίοδος: 1959-1960
ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΦ
ΝΑΚΟ
Παιχνίδια: 51
Περίοδος: 1960-1962
ΤΟΥΡΑΪ
ΑΝΤΡΑΣ
Παιχνίδια: 25
Περίοδος: 1962-1963
ΠΕΤΡΟΦ
ΣΤΟΓΙΑΝ
Παιχνίδια: 8
Περίοδος: 1963-1964
ΚΕΡΕΜΕΖΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Παιχνίδια: 24
Περίοδος: 1964-1965
ΠΑΤΣΙΑΤΣΙΕΦ
ΓΚΕΟΡΓΚΙ
Παιχνίδια: 71
Περίοδος: 1965-1966, 1968-1970
ΝΕΤΟ
IΓΚΟΡ
Παιχνίδια: 28
Περίοδος: 1966-1967
ΜΠΑΡΓΚΑ
ΓΚΕΟΡΓΚΙ
Παιχνίδια: 23
Περίοδος: 1967-1968
ΤΣΙΑΚΑΡΟΦ
-
Παιχνίδια: 26
Περίοδος: 1970-1971
ΤΑΣΚΟΦ
ΝΤΟΠΡΟΜΙΡ
Παιχνίδια: 50
Περίοδος: 1971-72, 1982-83
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΣΣΟ)
ΑΝΔΡΕΑΣ
Παιχνίδια: 29
Περίοδος: 1974-1975
ΙΛΤΣΙΕΦ
-
Παιχνίδια: 34
Περίοδος: 1975-1976
ΣΤΟΓΙΑΝΟΦ
ΓΑΒΡΙΗΛ
Παιχνίδια: 34
Περίοδος: 1976-1977
ΑΡΓΥΡΟΦ
ΠΕΤΑΡ
Παιχνίδια: 69
Περίοδος: 1977-1979