Υπάρχουν δύο τρόποι για να συμμετάσχει κάποιος/α στους Διαγωνισμούς και τις Κληρώσεις της υπηρεσίας «ΟΜΟΝΟΙΑ PRIZES»:

ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ – SMS ΣΤΟ 4848

– Ο κάθε συμμετέχοντας αποστέλλει SMS στο 4848 για τον Διαγωνισμό ή/και Κλήρωση της επιλογής του.
– Χρέωση: €0,53 ανά μήνυμα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
– Πάροχοι που υποστηρίζουν την υπηρεσία: CYTA, PrimeTel, EPIC.

ΜΕ ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ –   SMS ΣΤΟ 6948

– Ο κάθε συμμετέχοντας αποστέλλει SMS στο 6948 με το μήνυμα «ΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑ» και εγγράφεται συνδρομητής στην υπηρεσία. Στο μήνυμα που θα λάβει πίσω, θα πρέπει να απαντήσει με το μήνυμα «ΟΚ».
– Χρέωση: €1,02 ανά μήνυμα που θα σου αποστέλλει η ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
– Στα ενημερωτικά μηνύματα που θα λαμβάνει ο κάθε συμμετέχοντας για συμμετοχή του σε διαγωνισμό, δεν χρειάζεται να απαντά.
– Για απενεργοποίηση της υπηρεσίας, αποστέλλεις SMS στο 6948 με το μήνυμα «OFF OMONOIA».
– Πάροχοι που υποστηρίζουν την υπηρεσία: CYTA, PrimeTel, EPIC.

Οι Διαγωνισμοί και οι Κληρώσεις με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως και τα δώρα, θα ανακοινώνονται από την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Η αξία του κάθε δώρου αναφέρεται στην αρχική τιμή του κάθε προϊόντος.

Το μεγάλο δώρο κάθε Διαγωνισμού ή/και Κλήρωσης είναι συγκεκριμένο, αυστηρά προσωπικό και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, ούτε να ανταλλαγή με άλλο δώρο ή προϊόν. Η ΟΜΟΝΟΙΑ μετά την λήξη του Διαγωνισμού ή/και της Κλήρωσης, θα ανακοινώσει στον νικητή πώς θα παραλάβει το δώρο του.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής του μεγάλου δώρου από το νικητή μέχρι τη χρονική περίοδο που θα καθορίζει σε κάθε περίπτωση η ΟΜΟΝΟΙΑ, το δώρο θα δίνεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα, ως αυτός έχει αναδειχθεί από τη σχετική κλήρωση.

Το κάθε δώρο δεν θα συνδυάζεται με άλλη προσφορά ή εκπτωτικό σχέδιο και δεν θα ανταλλάσσεται με μετρητά.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία υποβάλλεται με παράτυπο τρόπο και/ή η οποία συνδέεται με προσβλητικό περιεχόμενο, να απορρίπτει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους. Τυχόν δυσφημιστικά ή άσεμνα σχόλια, ή αναρτήσεις που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, δύνανται να διαγράφονται από το λογαριασμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κατά την απόλυτη κρίση της.

Νικητές κάτω των 18 ετών θα πρέπει να φέρουν την έγκριση από τον κηδεμόνα τους.

Στους Διαγωνισμούς και τις Κληρώσεις δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού.

Στο πλαίσιο του κάθε Διαγωνισμού ή/και Κλήρωσης, η ΟΜΟΝΟΙΑ θα διατηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, τόπο διαμονής, ηλικία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού ή/και Κλήρωσης, αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στην ΟΜΟΝΟΙΑ να διατηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα για τους πιο πάνω σκοπούς.

Ο/η νικητής/τρια με την αποδοχή του κάθε δώρου συμφωνεί να λάβει μέρος σε φωτογράφιση για σκοπούς προβολής του διαγωνισμού και στη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών αυτών από πλευράς της ΟΜΟΝΟΙΑ.

Το όνομα του/της τυχερού/ης θα αναρτηθεί, εάν το επιθυμεί, στην ιστοσελίδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και στις σελίδες που διατηρεί στα Social Media.

Η OMONOIA δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία, λάθος, παράλειψη ή ανακρίβεια στη διαβίβαση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς και τις Κληρώσεις συνεπάγει τη ρητή αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας